De Partij voor de Dieren is volop bezig met de voorbereiding voor de Vlaamse Raad verkiezingen en federale verkiezingen 2014.
Wilt u hieraan meewerken, kandidaat zijn, helpen, ruimte om een affiche te hangen enz.....
stuur dan een mailtje naar info@partijvoordedieren.be