De Partij voor de Dieren heeft als uitgangspunt dat dieren net als mensen levende wezens zijn met bewustzijn en gevoel. Dieren hebben daarom het morele recht op een respectabele behandeling door de mensen.
In wetgeving moeten de rechten van de dieren beter worden verankerd en dierenwelzijn moet weer op de politieke agenda komen.
De partij staat voor meer inzet voor de positie van legbatterijkippen en kuikens, van nertsen en van in het wild levende dieren. De partij is tegen de jacht.